MÔ PHỎNG SỰ THAY ĐỔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ TRONG CẤU KIỆN BÊ TÔNG KHỐI LỚN VỚI HÀM LƯỢNG CÁC LOẠI PHỤ GIA TRONG XI MĂNG THAY ĐỔI

Authors

  • Nguyễn Trọng Chức Đại học Xây dựng Matxcơva; Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Đặng Thị Thu Hiền Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Nguyễn Thanh Sang Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

DOI:

https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v1.n01.395.sce

Abstract

Bài báo mô phỏng sự phát triển nhiệt độ trong cấu kiện bê tông khối lớn với các cấp phối bê tông khác nhau. Nhóm tác giả sử dụng phần mềm Midas Civil 2017 kết hợp phần mềm Matlab để xác định sự thay đổi nhiệt độ ứng với các thời điểm khác nhau trong khối bê tông. Kết quả độ chênh lệch về nhiệt độ của khối đổ được mô phỏng so sánh với tiêu chuẩn TCVN 9341:2012, để lựa chọn cấp phối bê tông hợp lý, tránh hình thành vết nứt ở tuổi sớm ngày.

Downloads

Published

2022-09-22

Issue

Section

Articles