PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ÁP LỰC SÓNG NỔ BẰNG CÁC CÔNG THỨC NGHIỆM VỚI CÁC DỮ LIỆU THEO TIÊU CHUẨN UFC 3-340-02

Authors

  • Trịnh Trung Tiến Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Vũ Đức Hiếu Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Ngô Ngọc Thủy Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Vũ Đình Lợi Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

DOI:

https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v1.n01.390.sce

Keywords:

Tải trọng nổ, siêu áp sóng xung kích, siêu áp sóng phản xạ, UFC 3-340-02

Abstract

Trên cơ sở nghiên cứu các phương pháp tính toán áp lực sóng nổ của lượng nổ tập trung trên không khí, bài báo trình bày áp lực sóng nổ tính theo các công thức thực nghiệm và theo tiêu chuẩn Mỹ UFC 3-340-02 bằng mô đun tính toán lập trên nền Matlab. Kết quả cho thấy áp lực sóng tới theo tiêu chuẩn UFC 3-340-02 có sai lệch nhiều với các công thức thực nghiệm tại vị trí gần điểm nổ khi khoảng cách quy đổi tương đương nhỏ hơn 2 (m/kg1/3). Bên cạnh đó, kết quả tính áp lực sóng phản xạ theo công thức giải tích của Xadovski và dữ liệu của UFC 3-340-02 cũng có sự khác biệt đáng kể.

Downloads

Published

2022-09-22

Issue

Section

Articles