NGHIÊN CỨU SỰ SAI KHÁC VỀ ĐỘ LÚN GIỮA MÔ HÌNH PHẲNG VÀ KHÔNG GIAN CHO BÀI TOÁN HÀNG GIẾNG ĐIỂM CỐ KẾT CHÂN KHÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ

Authors

  • Vũ Văn Tuấn Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

DOI:

https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v1.n01.389.sce

Keywords:

Đất yếu, gia tải chân không, giếng điểm, mô hình phần tử hữu hạn

Abstract

Có rất nhiều các nghiên cứu về gia tải chân không kết hợp với bấc thấm (PVD) nhưng lại có rất ít các công trình nghiên cứu về giếng cố kết chân không. Bài báo này tập trung nghiên cứu sự sai khác giữa kết quả dự đoán lún mô hình số phẳng và không gian cho hàng giếng điểm cố kết chân không. Trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn, thiết lập công thức tính toán và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ sai khác, đã khảo sát tính toán cho trường hợp bất lợi nhất. Kết luận quan trọng nhất được đưa ra là có thể sử dụng mô hình phẳng để mô phỏng cho bài toán hàng giếng điểm cố kết chân không.

Downloads

Published

2022-09-22

Issue

Section

Articles