TẠO GIẢN ĐỒ GIA TỐC NỀN TỪ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG QUAN SỬ DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI GÓI WAVELET

Authors

  • Vũ Ngọc Anh Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Cao Chu Quang Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Nguyễn Quốc Bảo Đại học Công nghệ GTVT

DOI:

https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v2.n01.325.sce

Keywords:

Biến đổi wavelet, biến đổi gói wavelet, hệ phương trình tương quan 13 tham số, giản đồ gia tốc

Abstract

Thực tế tính toán công trình chịu động đất cần có số lượng đủ các giản đồ gia tốc nền của các trận động đất phù hợp với các điều kiện cụ thể. Biến đổi gói wavelet là một công cụ hiệu quả trong việc tạo ra các gia tốc mới. Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết của biến đổi gói wavelet và thuật toán, chương trình PG03 phát giản đồ gia tốc nền trên cơ sở tham khảo hệ phương trình tương quan 13 tham số sử dụng phép biến đổi gói wavelet. Chương trình này có thể là công cụ tạo dữ liệu đầu vào là giản đồ gia tốc nền để phân tích động lực học kết cấu công trình chịu động đất.

Downloads

Published

2022-06-08

Issue

Section

Articles