Return to Article Details NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC PHÂN LOẠI LỚP PHỦ/SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG KỸ THUẬT MỜ VÀ CHỈ SỐ EBBI TỪ CÁC DỮ LIỆU VỆ TINH SENTINEL 2 VÀ LANDSAT 8 Download Download PDF