Return to Article Details NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SỨC CHỐNG CẮT CỦA CÁT SAN HÔ CHỊU TẢI TRỌNG LẶP BẰNG THÍ NGHIỆM CẮT PHẲNG Download Download PDF