1.
Đinh Hoàng Quân. Nghiên cứu khí động bề mặt dạng sóng trong dòng siêu thanh. JST [Internet]. 2022Apr.28 [cited 2022Sep.29];17(02):78 - 6. Available from: http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/311