1.
Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Thuần, Nguyễn Hồng Hải. Ảnh hưởng của tốc độ nguội, tốc độ đông đặc đến sự hình thành pha α-Al trong hợp kim ADC12 đúc bán lỏng. JST [Internet]. 2022Apr.28 [cited 2022Sep.28];17(02):57 - 67. Available from: http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/309