Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Đạt, Nguyễn Vũ Tùng, Phùng Đình Phong, and Phạm Văn Thìn. “Tính chất Quang của màng mỏng InSb Trên đế C-Sapphire được Chế tạo bằng phương pháp lắng đọng Laser Xung”. Journal of Science and Technique 17, no. 02 (April 27, 2022): 5 - 16. Accessed September 29, 2022. http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/304.