Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Đạt, Nguyễn Vũ Tùng, Phùng Đình Phong, and Phạm Văn Thìn. “Tính chất Quang của màng mỏng InSb Trên đế C-Sapphire được Chế tạo bằng phương pháp lắng đọng Laser Xung”. Journal of Science and Technique, vol. 17, no. 02, Apr. 2022, pp. 5 - 16, doi:10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.304.