[1]
Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Thuần, and Nguyễn Hồng Hải, “Ảnh hưởng của tốc độ nguội, tốc độ đông đặc đến sự hình thành pha α-Al trong hợp kim ADC12 đúc bán lỏng”, JST, vol. 17, no. 02, pp. 57 - 67, Apr. 2022.