[1]
Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Đạt, Nguyễn Vũ Tùng, Phùng Đình Phong, and Phạm Văn Thìn, “Tính chất quang của màng mỏng InSb trên đế c-sapphire được chế tạo bằng phương pháp lắng đọng laser xung”, JST, vol. 17, no. 02, pp. 5 - 16, Apr. 2022.