Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Đạt, Nguyễn Vũ Tùng, Phùng Đình Phong and Phạm Văn Thìn (2022) “Tính chất quang của màng mỏng InSb trên đế c-sapphire được chế tạo bằng phương pháp lắng đọng laser xung”, Journal of Science and Technique, 17(02), pp. 5 - 16. doi: 10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.304.