Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Đạt, Nguyễn Vũ Tùng, Phùng Đình Phong, and Phạm Văn Thìn. 2022. “Tính chất Quang của màng mỏng InSb Trên đế C-Sapphire được Chế tạo bằng phương pháp lắng đọng Laser Xung”. Journal of Science and Technique 17 (02):5 - 16. https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.304.