NGUYỄN VĂN TUẤN; TRẦN QUANG ĐẠT; NGUYỄN VŨ TÙNG; PHÙNG ĐÌNH PHONG; PHẠM VĂN THÌN. Tính chất quang của màng mỏng InSb trên đế c-sapphire được chế tạo bằng phương pháp lắng đọng laser xung. Journal of Science and Technique, [S. l.], v. 17, n. 02, p. 5 - 16, 2022. DOI: 10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.304. Disponível em: http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/304. Acesso em: 29 sep. 2022.