Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Đạt, Nguyễn Vũ Tùng, Phùng Đình Phong, & Phạm Văn Thìn. (2022). Tính chất quang của màng mỏng InSb trên đế c-sapphire được chế tạo bằng phương pháp lắng đọng laser xung. Journal of Science and Technique, 17(02), 5 - 16. https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.304