[1]
Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Đạt, Nguyễn Vũ Tùng, Phùng Đình Phong and Phạm Văn Thìn 2022. Tính chất quang của màng mỏng InSb trên đế c-sapphire được chế tạo bằng phương pháp lắng đọng laser xung. Journal of Science and Technique. 17, 02 (Apr. 2022), 5 - 16. DOI:https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.304.