Return to Article Details NHẬN DẠNG HỆ SỐ LỰC NÂNG MÁY BAY TRONG GIAI ĐOẠN CẤT CÁNH SỬ DỤNG MẠNG NƠRON ĐỘT BIẾN VỚI MÔ HÌNH NƠRON IZHIKEVICH VÀ THUẬT TOÁN HỌC SÂU SPIKEPROP Download Download PDF