NHẬN DẠNG HỆ SỐ LỰC NÂNG MÁY BAY TRONG GIAI ĐOẠN CẤT CÁNH SỬ DỤNG MẠNG NƠRON ĐỘT BIẾN VỚI MÔ HÌNH NƠRON IZHIKEVICH VÀ THUẬT TOÁN HỌC SÂU SPIKEPROP

Authors

  • Nguyễn Văn Tuấn Hệ Quản lý học viên sau đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Trương Đăng Khoa Viện Kỹ thuật điều khiển, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Phạm Trung Dũng Viện Kỹ thuật điều khiển, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

DOI:

https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v18.n02.690

Keywords:

Thiết bị bay, mạng nơron đột biến, lan truyền ngược sai số đột biến, mạng RBN, mô hình NARX

Abstract

Bài báo đề xuất phương pháp nhận dạng hệ số lực nâng của máy bay trong giai đoạn cất cánh dựa trên dữ liệu ghi lại từ chuyến bay thực tế, sử dụng mạng nơron đột biến (SNN) theo mô hình nơron Izhikevich và thuật toán lan truyền ngược sai số đột biến (SpikeProp). Kết quả nhận dạng được so sánh với kết quả khi sử dụng mạng Radial Basic Network (RBN) và nhận dạng theo mô hình hồi quy phi tuyến (NARX), cho thấy độ chính xác, độ tin cậy cao hơn và số lần luyện mạng nhỏ hơn. Kết quả nhận được là cơ sở để có thể áp dụng mạng SNN với các mô hình nơron và tổng hợp thuật toán luyện mạng khác trong nhận dạng các hệ số khí động của thiết bị bay trong các chế độ cơ động khác nhau.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-08-04

How to Cite

Nguyễn Văn Tuấn, Trương Đăng Khoa, & Phạm Trung Dũng. (2023). NHẬN DẠNG HỆ SỐ LỰC NÂNG MÁY BAY TRONG GIAI ĐOẠN CẤT CÁNH SỬ DỤNG MẠNG NƠRON ĐỘT BIẾN VỚI MÔ HÌNH NƠRON IZHIKEVICH VÀ THUẬT TOÁN HỌC SÂU SPIKEPROP. Journal of Science and Technique, 18(02). https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v18.n02.690

Issue

Section

Article

Most read articles by the same author(s)