Return to Article Details PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ ĐẶC TRƯNG BỀN MỎI CỦA CHI TIẾT MÁY KHI CHỊU TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT PHỨC TẠP Download Download PDF