Return to Article Details NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN KÍCH THƯỚC “TAI” KHI DẬP VUỐT LẦN ĐẦU CHI TIẾT HÌNH TRỤ TỪ VẬT LIỆU DỊ HƯỚNG SUS-304 BẰNG MÔ PHỎNG SỐ Download Download PDF